Fagersta
  Vår organisation  
 

Stilleståndstid är dyrbar. Antingen det gäller en viktig komplettering, en reparation eller en helt ny ugn, är det ofta bråttom. Det vet vi. Därför har vi organiserat vår verksamhet, så att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa våra kunder att utnyttja sina ugnar på ett optimalt sätt.

Företaget har kontor, lager, form/mekanisk verkstad och prefabtillverkning i Höganäs.

Tekniska frågor besvaras av ansvarig kontaktman för respektive projekt.

Frågor avseende administration och personal besvaras av kontoret i Höganäs.

 

KONTOR HÖGANÄS
Box 63
263 21 Höganäs
Besöksadress: Mandelgrensvägen 153
Tfn 042-36 12 30 Fax 042-33 01 05
info@fagersta-eldfasta.se

 
 
LEDNINGSGRUPP VD ADMINISTRATION  

Bo Heidenfors, Teknik
Anders Lydén, Teknik
Thomas Edler, VD

Thomas
Thomas Edler,
VD
Direkt: 042-36 12 32
Mobil: 070-371 77 89

thomas@fagersta-eldfasta.se

Chatrin Lundqvist,
Ekonomi/Personal
Direkt: 042-36 12 38


chatrin@fagersta-eldfasta.se
 
PROJEKTSÄLJARE/-LEDARE/TEKNIK
f
Bo Heidenfors,
Teknik
Direkt: 042-36 12 33
Mobil: 070-326 91 00

boh@fagersta-eldfasta.se

f
Anders Lydén,
Teknik
Direkt: 042-36 12 37
Mobil: 0708-11 71 65

anders@fagersta-eldfasta.se
Magnus Cronberg,
Teknik/prefab
Direkt: 042-36 12 35


magnus@fagersta-eldfasta.se
   
INSTALLATÖRER

Peter Ringlund

peter@fagersta-eldfasta.se

Esa Mononen

esa@fagersta-eldfasta.se
Bengt JohanssonMika Luomaniemi

mika@fagersta-eldfasta.se

Torsten Karlsson


torsten@fagersta-eldfasta.se
VERKSTAD/LAGER FORMTILLVERKNING / PREFAB / MURARVERKSTAD

Jöran Rasmussen,
Maskiner/Verkstad
Direkt: 042-36 12 34

joran@fagersta-eldfasta.se

Fredrik Levin
Lager/Murarverkstad


fredrik@fagersta-eldfasta.se

Krzysztof Miskiewicz

René Levin