Fagersta
  Material
  Fagersta  
 
  Fagersta  
 
  Fagersta  
 
 
 

Vi använder alltid det bäst lämpade materialet vad gäller pris och kvalitet, i samråd med våra kunder. Våra kontakter med marknadens ledande materialleverantörer säkerställer att vi alltid har tillgång till rätt material i rätt tid.

Fagersta Eldfasta är agent för GOUDA REFRACTORIES eldfasta produkter.

Några av våra utvalda leverantörer